سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:50

نماینده ولی فقیه در دانشگاه هنر با اشاره به تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، هدف از این تشکل را ایجاد تشکیلات مردمی در جامعه دانست و گفت: اگر این جبهه به اهداف خود دست یابد، موجب ارتقای سیاسی در جامعه می شود و کسانی که جهت گیری انقلابی دارند باید در این جبهه حضور داشته باشند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkni Ugd trdi nv nhka'hi ikv fh hahvi fi ja;dg Ofii lvnld kdvUihd hkrghf hsghldT int hc hdk ja;g vh hdOhn ja;dghj lvnld nv Ohlui nhksj U 'tj: h'v hdk Ofii fi hinht oUn nsj dhfnT lUOf hvjrhd sdhsd nv Ohlui ld aUn U ;shkd ;i Oij 'dvd hkrghfd nhvkn fhdn nv hdk Ofii pqUv nhaji fhakn. tuhgdj Ofii lvnld kdvUihd hkrghf hsghld lUOf htchda hujlhn ulUld U hvjrhd sdhsd Ohlui ld aUn klhdkni Ugd trdi nv nhka'hi ikv fh hahvi fi ja;dg Ofii lvnld kdvUihd hkrghf hsghldT int hc hdk ja;g vh hdOhn ja;dghj lvnld nv Ohlui nhksj U 'tj: h'v hdk Ofii fi hinht oUn nsj dhfnT lUOf hvjrhd sdhsd nv Ohlui ld aUn U ;shkd ;i Oij 'dvd hkrghfd nhvkn fhdn nv hdk Ofii pqUv nhaji fhakn.

تصویر خبر
فعالیت--جبهه-مردمی-نیروهای-انقلاب-اسلامی-موجب-افزایش-اعتماد-عمومی-و-ارتقای-سیاسی--جامعه-می-شود