سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:52

سینماپرس: سریال «پنچری» به کارگردانی و نویسندگی برزو نیک‌نژاد که توسط مهران مهام برای شبکه سه تهیه تولید خواهد شد از امروز در بلوار ارتش و در شهرک نفت کلید می‌خورد.

sdklhPvs: svdhg KPkIvdL fi ;hv'vnhkd U kUdskn'd fvcU kd;‌kChn ;i jUsx livhk lihl fvhd af;i si jidi jUgdn oUhin an hc hlvUc nv fgUhv hvja U nv aiv; ktj ;gdn ld‌oUvn. fvcU kd;‌kChn KPkIvdL vh nv aiv; ktj ;gdn ld‌ckn sdklhPvs: svdhg KPkIvdL fi ;hv'vnhkd U kUdskn'd fvcU kd;‌kChn ;i jUsx livhk lihl fvhd af;i si jidi jUgdn oUhin an hc hlvUc nv fgUhv hvja U nv aiv; ktj ;gdn ld‌oUvn.

تصویر خبر
برزو-نیک-نژاد--پنچری--را-در-شهرک-نفت-کلید-می-زند
برچسب های مرتبط: