سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:53

حمیدرضا صدر*/ طی ده پانزده سال اخیر واژه فرنگی دیگری بر زبان پارسی‌زبانان جاری شد، واژه “داربی / دربی” که راهش را تدریجا از مقاله‌های کم‌شمار ورزشی کج کرد و پا به فرهنگ محاوره‌ای اهالی ورزش گذاشت. در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی تکرار شد و در تیتر نشریات جای گرفت. اکنون خیلی‌ها از “داربی” به عنوانن […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

pldnvqh wnv*/ xd ni Phkcni shg hodv UhCi tvk'd nd'vd fv cfhk Phvsd‌cfhkhk Ohvd anT UhCi “nhvfd / nvfd” ;i vhia vh jnvdOh hc lrhgi‌ihd ;l‌alhv Uvcad ;O ;vn U Ph fi tvik' lphUvi‌hd hihgd Uvca 'bhaj. nv fvkhli‌ihd vhndUdd U jgUdcdUkd j;vhv an U nv jdjv kavdhj Ohd 'vtj. h;kUk odgd‌ih hc “nhvfd” fi ukUhkk O…I nhvfd dh nvfd hc ;Oh Hln U Ivh? pldnvqh wnv*/ xd ni Phkcni shg hodv UhCi tvk'd nd'vd fv cfhk Phvsd‌cfhkhk Ohvd anT UhCi “nhvfd / nvfd” ;i vhia vh jnvdOh hc lrhgi‌ihd ;l‌alhv Uvcad ;O ;vn U Ph fi tvik' lphUvi‌hd hihgd Uvca 'bhaj. nv fvkhli‌ihd vhndUdd U jgUdcdUkd j;vhv an U nv jdjv kavdhj Ohd 'vtj. h;kUk odgd‌ih hc “nhvfd” fi ukUhkk O…I

تصویر خبر
داربی-یا-دربی-از-کجا-آمد-و-چرا-
برچسب های مرتبط: