سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:53

کرمانشاه- فرمانده پایگاه یکم هوانیروز کرمانشاه گفت: برگزاری یادواره‌های شهیدان بهترین پادزهر برای مقابله با توطئه‌های استکبار نظام است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vlhkahi- tvlhkni Phd'hi d;l iUhkdvUc ;vlhkahi 'tj: fv'chvd dhnUhvi‌ihd aidnhk fijvdk Phnciv fvhd lrhfgi fh jUxmi‌ihd hsj;fhv kzhl hsj. dhnUhvi‌ihd aidnhk fijvdk Phnciv jUxmi‌ihd hsj;fhv hsj ;vlhkahi- tvlhkni Phd'hi d;l iUhkdvUc ;vlhkahi 'tj: fv'chvd dhnUhvi‌ihd aidnhk fijvdk Phnciv fvhd lrhfgi fh jUxmi‌ihd hsj;fhv kzhl hsj.

تصویر خبر
یادواره-های-شهیدان-بهترین-پادزهر-توطئه-های-استکبار-است