سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:55

سینماپرس: نسخه اولیه فیلم سینمایی «بن بست وثوق» به کارگردانی و نویسندگی حمید کاویانی به دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر تحویل داده شد.

sdklhPvs: ksoi hUgdi tdgl sdklhdd Kfk fsj UeUrL fi ;hv'vnhkd U kUdskn'd pldn ;hUdhkd fi nfdvohki sd U PkOldk OakUhvi tdgl tOv jpUdg nhni an. Kfk fsj UeUrL fi OakUhvi tdgl tOv jpUdg nhni an sdklhPvs: ksoi hUgdi tdgl sdklhdd Kfk fsj UeUrL fi ;hv'vnhkd U kUdskn'd pldn ;hUdhkd fi nfdvohki sd U PkOldk OakUhvi tdgl tOv jpUdg nhni an.

تصویر خبر
-بن-بست-وثوق--به-جشنواره-فیلم-فجر-تحویل-داده-شد
برچسب های مرتبط: