سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:57

مادرید- ایرنا- گروهی از زنان شهر 'ملیا' در جنوب اسپانیا به همراه کودکان خود در حمایت از حلب در سوریه راهپیمایی کردند .

در حال دریافت متن کامل خبر...

lhnvdn- hdvkh- 'vUid hc ckhk aiv 'lgdh' nv OkUf hsPhkdh fi ilvhi ;Un;hk oUn nv plhdj hc pgf nv sUvdi vhiPdlhdd ;vnkn . vhiPdlhdd ckhk U fIi ihd aiv lgdh hsPhkdh nv plhdj hc pgf lhnvdn- hdvkh- 'vUid hc ckhk aiv 'lgdh' nv OkUf hsPhkdh fi ilvhi ;Un;hk oUn nv plhdj hc pgf nv sUvdi vhiPdlhdd ;vnkn .

تصویر خبر
راهپیمایی-زنان-و-بچه-های-شهر-ملیا-اسپانیا-در-حمایت-از-حلب
برچسب های مرتبط: