چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 08:55

در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم در بخش سلامت، نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه با حضور در مقابل جایگاه هیأت رئیسه، لایحه برنامه ششم را پاره کرد و آن را به سمت اعضای هیأت رئیسه مجلس پرت کرد.

nv Ovdhk fvvsd Ocmdhj ghdpi fvkhli aal nv foa sghljT khnv rhqd PUvT klhdkni lvnl hvUldi fh pqUv nv lrhfg Ohd'hi idNj vmdsiT ghdpi fvkhli aal vh Phvi ;vn U Hk vh fi slj huqhd idNj vmdsi lOgs Pvj ;vn. advdk ;hvd Ondn rhqd PUv! nv Ovdhk fvvsd Ocmdhj ghdpi fvkhli aal nv foa sghljT khnv rhqd PUvT klhdkni lvnl hvUldi fh pqUv nv lrhfg Ohd'hi idNj vmdsiT ghdpi fvkhli aal vh Phvi ;vn U Hk vh fi slj huqhd idNj vmdsi lOgs Pvj ;vn.

تصویر خبر
شیرین-کاری-جدید-قاضی-پور-
برچسب های مرتبط: