چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 09:18

روزنامه شهروند در ستون طنز خود به دعوای لفظی اعضای شورای شهر با شهردار تهران و همچنین اظهارات استاندار تهران در خصوص معضلات شهری پرداخته است.

vUckhli aivUkn nv sjUk xkc oUn fi nuUhd gtzd huqhd aUvhd aiv fh aivnhv jivhk U ilIkdk hzihvhj hsjhknhv jivhk nv owUw luqghj aivd Pvnhoji hsj. ljg; Ondn fi rhgdfht+Uh;ka ufhs Ondnd! vUckhli aivUkn nv sjUk xkc oUn fi nuUhd gtzd huqhd aUvhd aiv fh aivnhv jivhk U ilIkdk hzihvhj hsjhknhv jivhk nv owUw luqghj aivd Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
متلک-جدید-به-قالیباف-واکنش-عباس-جدیدی-
برچسب های مرتبط: