چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 12:12

پیرو اختلال سرویس پرداخت آنلاین دفاتر پیشخوان دولت، ارائه برخی خدمات در دفاتر موقتا متوقف شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

PdvU hojghg svUds Pvnhoj Hkghdk nthjv PdaoUhk nUgjT hvhmi fvod onlhj nv nthjv lUrjh ljUrt ani hsj. hojghg nv svUds Pvnhoj Hkghdk nthjv PdaoUhk nUgj PdvU hojghg svUds Pvnhoj Hkghdk nthjv PdaoUhk nUgjT hvhmi fvod onlhj nv nthjv lUrjh ljUrt ani hsj.

تصویر خبر
اختلال-در-سرویس-پرداخت-آنلاین-دفاتر-پیشخوان-دولت
برچسب های مرتبط: