چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 20:35

واکنش عجیب کیروش به انتقادهای برانکو و مرخص کردن بازیکنان پرسپولیسی تیم ملی، با واکنش کاریکاتوری روزنامه های قانون و نوآوران مواجه شد؛ یکی با تیتر «اقدام علیه امنیت تیم ملی» و دیگری با عنوان «بازی غیر دوستانه».

Uh;ka uOdf ;dvUa fi hkjrhnihd fvhk;U U lvow ;vnk fhcd;khk PvsPUgdsd jdl lgdT fh Uh;ka ;hvd;hjUvd vUckhli ihd rhkUk U kUHUvhk lUhOi anY d;d fh jdjv Khrnhl ugdi hlkdj jdl lgdL U nd'vd fh ukUhk Kfhcd ydv nUsjhkiL. f;a f;a fvhk;U U ;dvUa! Uh;ka uOdf ;dvUa fi hkjrhnihd fvhk;U U lvow ;vnk fhcd;khk PvsPUgdsd jdl lgdT fh Uh;ka ;hvd;hjUvd vUckhli ihd rhkUk U kUHUvhk lUhOi anY d;d fh jdjv Khrnhl ugdi hlkdj jdl lgdL U nd'vd fh ukUhk Kfhcd ydv nUsjhkiL.

تصویر خبر
بکش-بکش-برانکو-و-کیروش-