چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 21:20

«منصوریان: رحمتی با قدرت به کارش ادامه می دهد.» این تیتر کارتون امروز روزنامه خبر ورزشی بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

KlkwUvdhk: vpljd fh rnvj fi ;hva hnhli ld nin.L hdk jdjv ;hvjUk hlvUc vUckhli ofv Uvcad fUn. Hovdk Uqudj vpljd nv hsjrghg! KlkwUvdhk: vpljd fh rnvj fi ;hva hnhli ld nin.L hdk jdjv ;hvjUk hlvUc vUckhli ofv Uvcad fUn.

تصویر خبر
آخرین-وضعیت-رحمتی-در-استقلال-
برچسب های مرتبط: