چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:20

اخبار حاکی از آن است که پیشنهادی 80 میلیون یورویی از لیگ چین برای جذب دیگو کاستا ارائه شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hofhv ph;d hc Hk hsj ;i Pdakihnd 80 ldgdUk dUvUdd hc gd' Idk fvhd Obf nd'U ;hsjh hvhmi ani hsj. vn Pdakihn 'cht Idkd ih jUsx Igsd hofhv ph;d hc Hk hsj ;i Pdakihnd 80 ldgdUk dUvUdd hc gd' Idk fvhd Obf nd'U ;hsjh hvhmi ani hsj.

تصویر خبر
رد-پیشنهاد-گزاف-چینی-ها-توسط-چلسی
برچسب های مرتبط: