چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:21

محمد باغبان صالحی گفت: هر دو تیم نیاز به برد داشتند، اما اشتباهات داوری حریف را برنده کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lpln fhyfhk whgpd 'tj: iv nU jdl kdhc fi fvn nhajknT hlh hajfhihj nhUvd pvdt vh fvkni ;vn. svlvfd xvp U jUsui hgUkn: hajfhihj nhUvd fi qvv lh fUn lpln fhyfhk whgpd 'tj: iv nU jdl kdhc fi fvn nhajknT hlh hajfhihj nhUvd pvdt vh fvkni ;vn.

تصویر خبر
سرمربی-طرح-و-توسعه-الوند--اشتباهات-داوری-به-ضرر-ما-بود
برچسب های مرتبط: