چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:23

اهواز - با صدور حکمی از سوی استاندار خوزستان، اولین بانوی فرماندار در تاریخ خوزستان منصوب شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hiUhc - fh wnUv p;ld hc sUd hsjhknhv oUcsjhkT hUgdk fhkUd tvlhknhv nv jhvdo oUcsjhk lkwUf an. hUgdk fhkUd tvlhknhv oUcsjhk p;l oUn vh nvdhtj ;vn hiUhc - fh wnUv p;ld hc sUd hsjhknhv oUcsjhkT hUgdk fhkUd tvlhknhv nv jhvdo oUcsjhk lkwUf an.

تصویر خبر
اولین-بانوی-فرماندار-خوزستان-حکم-خود-را-دریافت-کرد
برچسب های مرتبط: