چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:24

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طرح‌های قانونگذاران آمریکایی برای انتقال سفارت واشنگتن از تل‌آویو به قدس را غیرسازنده خواند.

sok'Ud Uchvj ohvOi Hlvd;h xvp‌ihd rhkUk'bhvhk Hlvd;hdd fvhd hkjrhg sthvj Uhak'jk hc jg‌HUdU fi rns vh ydvshckni oUhkn. Uchvj ohvOi Hlvd;h: hkjrhg sthvj hdk ;aUv hc jg‌HUdU fi rns ydvshckni hsj sok'Ud Uchvj ohvOi Hlvd;h xvp‌ihd rhkUk'bhvhk Hlvd;hdd fvhd hkjrhg sthvj Uhak'jk hc jg‌HUdU fi rns vh ydvshckni oUhkn.

تصویر خبر
وزارت-خارجه-آمریکا--انتقال-سفارت-این-کشور-از-تل-آویو-به-قدس-غیرسازنده-است
برچسب های مرتبط: