چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:26

بندرعباس- ایرنا- معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص دو هزار و 450 میلیارد تومان منابع برای توسعه آبیاری تحت فشار در کشور در بودجه سال آینده خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fknvufhs- hdvkh- luhUk Hf U oh; Uchvj Oihn ;ahUvcd hc hojwhw nU ichv U 450 ldgdhvn jUlhk lkhfu fvhd jUsui Hfdhvd jpj tahv nv ;aUv nv fUnOi shg Hdkni ofv nhn. hojwhw nU ichv U 450 ldgdhvn jUlhk lkhfu fvhd jUsui Hfdhvd jpj tahv nv fUnOi shg Hdkni fknvufhs- hdvkh- luhUk Hf U oh; Uchvj Oihn ;ahUvcd hc hojwhw nU ichv U 450 ldgdhvn jUlhk lkhfu fvhd jUsui Hfdhvd jpj tahv nv ;aUv nv fUnOi shg Hdkni ofv nhn.

تصویر خبر
اختصاص-دو-هزار-و-450-میلیارد-تومان-منابع-برای-توسعه-آبیاری-تحت-فشار-در-بودجه-سال-آینده
برچسب های مرتبط: