چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:26

در حال دریافت متن کامل خبر...

Phv'd a;l ;Un; 5 shgi fOkUvnd jUsx d; s'/ phg ;Un; Uodl hsj/ trv ohkUhni ngdg huchl kank ;Un; fi fdlhvsjhk advhc

تصویر خبر
پارگی-شکم-کودک-5-ساله-بجنوردی-توسط-یک-سگ--حال-کودک-وخیم-است--فقر-خانواده-دلیل-اعزام-نشدن-کودک-به-بیمارستان-شیراز
برچسب های مرتبط: