چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:28

ورزش سه: تیری هانری، اسطوره فرانسوی سابق آرسنال معتقد است این تیم در ادامه شانسی برای قهرمانی ندارد.   دیشب توپچی ها در حالیکه تا ۲۰ دقیقه پایانی با ۳ گل از بورنموث عقب بودند، در نهایت موفق شدند بازی را به تساوی بکشانند. هانری گفت: “آرسنال نمایش بسار خوبی در ۲۰ دقیقه پایانی داشت […]

Uvca si: jdvd ihkvdT hsxUvi tvhksUd shfr Hvskhg lujrn hsj hdk jdl nv hnhli ahksd fvhd rivlhkd knhvn.   ndaf jUPId ih nv phgd;i jh ۲۰ nrdri Phdhkd fh ۳ 'g hc fUvklUe urf fUnknT nv kihdj lUtr ankn fhcd vh fi jshUd f;ahkkn. ihkvd 'tj: “Hvskhg klhda fshv oUfd nv ۲۰ nrdri Phdhkd nhaj O…I ihkvd: Hvskhg fhue Hvhla Igsd an Uvca si: jdvd ihkvdT hsxUvi tvhksUd shfr Hvskhg lujrn hsj hdk jdl nv hnhli ahksd fvhd rivlhkd knhvn.   ndaf jUPId ih nv phgd;i jh ۲۰ nrdri Phdhkd fh ۳ 'g hc fUvklUe urf fUnknT nv kihdj lUtr ankn fhcd vh fi jshUd f;ahkkn. ihkvd 'tj: “Hvskhg klhda fshv oUfd nv ۲۰ nrdri Phdhkd nhaj O…I

تصویر خبر
هانری--آرسنال-باعث-آرامش-چلسی-شد
برچسب های مرتبط: