چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:28

اخبار حاکی از آن است که پیشنهادی ۸۰ میلیون یورویی از لیگ چین برای جذب دیگو کاستا ارائه شده است. به گزارش مشرق، در سالهای اخیر باشگاه های چینی بسیار از ستارگان فوتبال جهان را با مبالغ گران جذب کرده اند و چلسی نیز چندی پیش اسکار را با مبلغ ۶۰ میلیون یورو واگذار کرد. اما […]

hofhv ph;d hc Hk hsj ;i Pdakihnd ۸۰ ldgdUk dUvUdd hc gd' Idk fvhd Obf nd'U ;hsjh hvhmi ani hsj. fi 'chva lavrT nv shgihd hodv fha'hi ihd Idkd fsdhv hc sjhv'hk tUjfhg Oihk vh fh lfhgy 'vhk Obf ;vni hkn U Igsd kdc Iknd Pda hs;hv vh fh lfgy ۶۰ ldgdUk dUvU Uh'bhv ;vn. hlh O…I vn Pdakihn 'cht Idkd ih jUsx Igsd hofhv ph;d hc Hk hsj ;i Pdakihnd ۸۰ ldgdUk dUvUdd hc gd' Idk fvhd Obf nd'U ;hsjh hvhmi ani hsj. fi 'chva lavrT nv shgihd hodv fha'hi ihd Idkd fsdhv hc sjhv'hk tUjfhg Oihk vh fh lfhgy 'vhk Obf ;vni hkn U Igsd kdc Iknd Pda hs;hv vh fh lfgy ۶۰ ldgdUk dUvU Uh'bhv ;vn. hlh O…I

تصویر خبر
رد-پیشنهاد-گزاف-چینی-ها-توسط-چلسی
برچسب های مرتبط: