چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:29

بندرعباس- ایرنا- استاندار هرمزگان با اشاره به وجود حدود دو دهه خشکسالی و مشکل کم آبی در استان، گفت: طرح های مرتبط با توسعه و تامین منابع آبی در هرمزگان نیازمند اعتبارات ویژه است.

fknvufhs- hdvkh- hsjhknhv ivlc'hk fh hahvi fi UOUn pnUn nU nii oa;shgd U la;g ;l Hfd nv hsjhkT 'tj: xvp ihd lvjfx fh jUsui U jhldk lkhfu Hfd nv ivlc'hk kdhclkn hujfhvhj UdCi hsj. xvp‌ihd jUsui U jhldk lkhfu Hfd nv ivlc'hk kdhclkn hujfhvhj UdCi hsj fknvufhs- hdvkh- hsjhknhv ivlc'hk fh hahvi fi UOUn pnUn nU nii oa;shgd U la;g ;l Hfd nv hsjhkT 'tj: xvp ihd lvjfx fh jUsui U jhldk lkhfu Hfd nv ivlc'hk kdhclkn hujfhvhj UdCi hsj.

تصویر خبر
طرح-های-توسعه-و-تامین-منابع-آبی-در-هرمزگان-نیازمند-اعتبارات-ویژه-است
برچسب های مرتبط: