چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:30

منابع محلی در استان نینوای عراق گزارش دادند که سرکرده گروه تروریستی داعش سه نفر از جمله یک عراقی را به عنوان جانشین خود درصورت کشته شدنش مشخص کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lkhfu lpgd nv hsjhk kdkUhd uvhr 'chva nhnkn ;i sv;vni 'vUi jvUvdsjd nhua si ktv hc Olgi d; uvhrd vh fi ukUhk Ohkadk oUn nvwUvj ;aji anka laow ;vni hsj. hfUf;v hgfynhnd Ohkadk hpjlhgd oUn vh laow ;vn lkhfu lpgd nv hsjhk kdkUhd uvhr 'chva nhnkn ;i sv;vni 'vUi jvUvdsjd nhua si ktv hc Olgi d; uvhrd vh fi ukUhk Ohkadk oUn nvwUvj ;aji anka laow ;vni hsj.

تصویر خبر
ابوبکر-البغدادی-جانشین-احتمالی-خود-را-مشخص-کرد
برچسب های مرتبط: