چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:31

کریم بوستانی گفت: صمد مرفاوی استعفا نداده و فردا (پنج‌شنبه) با تیم تمرین خواهد کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vdl fUsjhkd 'tj: wln lvthUd hsjuth knhni U tvnh (PkO‌akfi) fh jdl jlvdk oUhin ;vn. lvfd wfh: lvthUd hsjuth knhni hsj ;vdl fUsjhkd 'tj: wln lvthUd hsjuth knhni U tvnh (PkO‌akfi) fh jdl jlvdk oUhin ;vn.

تصویر خبر
مربی-صبا--مرفاوی-استعفا-نداده-است