چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:31

نخست وزیر انگلیس "تیم بارو" را به عنوان سفیر این کشور در اتحادیه اروپا معرفی کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kosj Ucdv hk'gds "jdl fhvU" vh fi ukUhk stdv hdk ;aUv nv hjphndi hvUPh luvtd ;vn. stdv Ondn hk'gds nv hjphndi hvUPh luvtd an kosj Ucdv hk'gds "jdl fhvU" vh fi ukUhk stdv hdk ;aUv nv hjphndi hvUPh luvtd ;vn.

تصویر خبر
سفیر-جدید-انگلیس-در-اتحادیه-اروپا-معرفی-شد