چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:31

نخست وزیر انگلیس "تیم بارو" را به عنوان سفیر این کشور در اتحادیه اروپا معرفی کرد.

kosj Ucdv hk'gds "jdl fhvU" vh fi ukUhk stdv hdk ;aUv nv hjphndi hvUPh luvtd ;vn. stdv Ondn hk'gds nv hjphndi hvUPh luvtd an kosj Ucdv hk'gds "jdl fhvU" vh fi ukUhk stdv hdk ;aUv nv hjphndi hvUPh luvtd ;vn.

تصویر خبر
سفیر-جدید-انگلیس-در-اتحادیه-اروپا-معرفی-شد