چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:33

بر اثر تیراندازی دو فرد مسلح در رستورانی در شهر استانبول ترکیه ۳ نفر زخمی شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fv hev jdvhknhcd nU tvn lsgp nv vsjUvhkd nv aiv hsjhkfUg jv;di ۳ ktv cold ankn. ۳ cold fvhev jdvhknhcd nv lv;c hsjhkfUg fv hev jdvhknhcd nU tvn lsgp nv vsjUvhkd nv aiv hsjhkfUg jv;di ۳ ktv cold ankn.

تصویر خبر
۳-زخمی-براثر-تیراندازی-در-مرکز-استانبول
برچسب های مرتبط: