چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:33

سازمان دهندگان تظاهرات ضد رییس جمهور منتخب آمریکا از حضور دویست هزار نفر مخالف با «ترامپ» در روز تحلیف ترامپ در واشنگتن خبر می‌دهند.

shclhk nikn'hk jzhivhj qn vdds OliUv lkjof Hlvd;h hc pqUv nUdsj ichv ktv lohgt fh KjvhlPL nv vUc jpgdt jvhlP nv Uhak'jk ofv ld‌nikn. shclhk‌nid jzhivhj nUdsj ichvktvd qn jvhlP shclhk nikn'hk jzhivhj qn vdds OliUv lkjof Hlvd;h hc pqUv nUdsj ichv ktv lohgt fh KjvhlPL nv vUc jpgdt jvhlP nv Uhak'jk ofv ld‌nikn.

تصویر خبر
سازمان-دهی-تظاهرات-دویست-هزارنفری-ضد-ترامپ
برچسب های مرتبط: