چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:34

تسنیم نوشت: رئیس جمهور ترکیه گفت که روابط آنکارا و بغداد به نقطه کور رسیده است و نخست وزیر ترکیه جمعه به عراق سفر خواهد کرد تا با مقامات این کشور دیدار کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jskdl kUaj: vmds OliUv jv;di 'tj ;i vUhfx Hk;hvh U fynhn fi krxi ;Uv vsdni hsj U kosj Ucdv jv;di Olui fi uvhr stv oUhin ;vn jh fh lrhlhj hdk ;aUv ndnhv ;kn. kosj Ucdv jv;di nv vhi uvhr jskdl kUaj: vmds OliUv jv;di 'tj ;i vUhfx Hk;hvh U fynhn fi krxi ;Uv vsdni hsj U kosj Ucdv jv;di Olui fi uvhr stv oUhin ;vn jh fh lrhlhj hdk ;aUv ndnhv ;kn.

تصویر خبر
نخست-وزیر-ترکیه-در-راه-عراق
برچسب های مرتبط: