چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:35

دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم آنکه تاکنون بانک مرکزی کارکرد خوبی در این زمینه نداشته اما در صورت ایفای وظایف خود، اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nfdv nUl ;ldsdUk fvkhli U fUnOi lOgs aUvhd hsghld 'tj: ugd vyl Hk;i jh;kUk fhk; lv;cd ;hv;vn oUfd nv hdk cldki knhaji hlh nv wUvj hdthd Uzhdt oUnT hrjwhn lrhUljd jprr ld dhfn. krai vhi fhk; lv;cd fvhd jprr hrjwhn lrhUljd Ii fhdn fhan? nfdv nUl ;ldsdUk fvkhli U fUnOi lOgs aUvhd hsghld 'tj: ugd vyl Hk;i jh;kUk fhk; lv;cd ;hv;vn oUfd nv hdk cldki knhaji hlh nv wUvj hdthd Uzhdt oUnT hrjwhn lrhUljd jprr ld dhfn.

تصویر خبر
نقشه-راه-بانک-مرکزی-برای-تحقق-اقتصاد-مقاومتی-چه-باید-باشد-