چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:35

سنندج- ایرنا- بخشدار کرفتو گفت: پایین آمدن سن اعتیاد خطری بزرگ برای سلامت و رشد جامعه و فرهنگ آن است.

skknO- hdvkh- foanhv ;vtjU 'tj: Phddk Hlnk sk hujdhn oxvd fcv' fvhd sghlj U van Ohlui U tvik' Hk hsj. sk Phddk hujdhn oxvd fcv' fvhd sghlj Ohlui U ohkUhni ih hsj skknO- hdvkh- foanhv ;vtjU 'tj: Phddk Hlnk sk hujdhn oxvd fcv' fvhd sghlj U van Ohlui U tvik' Hk hsj.

تصویر خبر
سن-پایین-اعتیاد-خطری-بزرگ-برای-سلامت-جامعه-و-خانواده-ها-است
برچسب های مرتبط: