چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:37

کی‌روش خود را رییس فوتبال می‌داند و برای حکمرانی در این قلمرو، دیکتاتوری پیشه می‌کند و چون هیچ سدی پیش روی خود نمی‌بیند و هیچ محدودیت و نظارتی را احساس نمی‌کند.

;d‌vUa oUn vh vdds tUjfhg ld‌nhkn U fvhd p;lvhkd nv hdk rglvUT nd;jhjUvd Pdai ld‌;kn U IUk idI snd Pda vUd oUn kld‌fdkn U idI lpnUndj U kzhvjd vh hpshs kld‌;kn. tUjfhg vdds knhvn? ;d‌vUa oUn vh vdds tUjfhg ld‌nhkn U fvhd p;lvhkd nv hdk rglvUT nd;jhjUvd Pdai ld‌;kn U IUk idI snd Pda vUd oUn kld‌fdkn U idI lpnUndj U kzhvjd vh hpshs kld‌;kn.

تصویر خبر
فوتبال-رییس-ندارد-
برچسب های مرتبط: