چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:39

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت: درباره حضور نماینده‌های ایران و عربستان در مذاکرات «آستانه» برای حل و فصل بحران سوریه، ابهام وجود دارد.

klhdkni vUsdi nv shclhk lgg ljpn 'tj: nvfhvi pqUv klhdkni‌ihd hdvhk U uvfsjhk nv lbh;vhj KHsjhkiL fvhd pg U twg fpvhk sUvdiT hfihl UOUn nhvn. IUv;dk: pqUv klhdkn'hk hdvhk U uvfsjhk nv lbh;vhj Hsjhki nv ihgi hd hc hfihl hsj klhdkni vUsdi nv shclhk lgg ljpn 'tj: nvfhvi pqUv klhdkni‌ihd hdvhk U uvfsjhk nv lbh;vhj KHsjhkiL fvhd pg U twg fpvhk sUvdiT hfihl UOUn nhvn.

تصویر خبر
چورکین--حضور-نمایندگان-ایران-و-عربستان-در-مذاکرات-آستانه-در-هاله-ای-از-ابهام-است