چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:42

همدان-ایرنا- روزنامه همدان پیام در شماره 2 هزار و 818 به قلم مهدی ناصرنژاد با انتشار مطلبی با عنوان 'که هر چه کرد با من، آشنا کرد' به بررسی وضعیت اقتصادی استان همدان پرداخته است. مهدی ناصرنژاد

در حال دریافت متن کامل خبر...

ilnhk-hdvkh- vUckhli ilnhk Pdhl nv alhvi 2 ichv U 818 fi rgl lind khwvkChn fh hkjahv lxgfd fh ukUhk ';i iv Ii ;vn fh lkT Hakh ;vn' fi fvvsd Uqudj hrjwhnd hsjhk ilnhk Pvnhoji hsj. lind khwvkChn ilnhk Pdhl kUaj: ;i iv Ii ;vn fh lkT Hakh ;vn ilnhk-hdvkh- vUckhli ilnhk Pdhl nv alhvi 2 ichv U 818 fi rgl lind khwvkChn fh hkjahv lxgfd fh ukUhk ';i iv Ii ;vn fh lkT Hakh ;vn' fi fvvsd Uqudj hrjwhnd hsjhk ilnhk Pvnhoji hsj. lind khwvkChn

تصویر خبر
همدان-پیام-نوشت--که-هر-چه-کرد-با-من--آشنا-کرد
برچسب های مرتبط: