چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:42

همدان-ایرنا- روزنامه همدان پیام در شماره 2 هزار و 818 به قلم مهدی ناصرنژاد با انتشار مطلبی با عنوان 'که هر چه کرد با من، آشنا کرد' به بررسی وضعیت اقتصادی استان همدان پرداخته است. مهدی ناصرنژاد

ilnhk-hdvkh- vUckhli ilnhk Pdhl nv alhvi 2 ichv U 818 fi rgl lind khwvkChn fh hkjahv lxgfd fh ukUhk ';i iv Ii ;vn fh lkT Hakh ;vn' fi fvvsd Uqudj hrjwhnd hsjhk ilnhk Pvnhoji hsj. lind khwvkChn ilnhk Pdhl kUaj: ;i iv Ii ;vn fh lkT Hakh ;vn ilnhk-hdvkh- vUckhli ilnhk Pdhl nv alhvi 2 ichv U 818 fi rgl lind khwvkChn fh hkjahv lxgfd fh ukUhk ';i iv Ii ;vn fh lkT Hakh ;vn' fi fvvsd Uqudj hrjwhnd hsjhk ilnhk Pvnhoji hsj. lind khwvkChn

تصویر خبر
همدان-پیام-نوشت--که-هر-چه-کرد-با-من--آشنا-کرد
برچسب های مرتبط: