چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:44

کی‌روش خود را رییس فوتبال می‌داند و برای حکمرانی در این قلمرو، دیکتاتوری پیشه می‌کند و چون هیچ سدی پیش روی خود نمی‌بیند و هیچ محدودیت و نظارتی را احساس نمی‌کند. مشرق- بازگرداندن ملی‌پوشان پرسپولیس از اردوی امارات بعد از انتقادهای تند و تیز برانکو یک واکنش آنی و شاید احساسی از سرمربی تیم ملی […]

;d‌vUa oUn vh vdds tUjfhg ld‌nhkn U fvhd p;lvhkd nv hdk rglvUT nd;jhjUvd Pdai ld‌;kn U IUk idI snd Pda vUd oUn kld‌fdkn U idI lpnUndj U kzhvjd vh hpshs kld‌;kn. lavr- fhc'vnhknk lgd‌PUahk PvsPUgds hc hvnUd hlhvhj fun hc hkjrhnihd jkn U jdc fvhk;U d; Uh;ka Hkd U ahdn hpshsd hc svlvfd jdl lgd O…I tUjfhg vdds knhvn? ;d‌vUa oUn vh vdds tUjfhg ld‌nhkn U fvhd p;lvhkd nv hdk rglvUT nd;jhjUvd Pdai ld‌;kn U IUk idI snd Pda vUd oUn kld‌fdkn U idI lpnUndj U kzhvjd vh hpshs kld‌;kn. lavr- fhc'vnhknk lgd‌PUahk PvsPUgds hc hvnUd hlhvhj fun hc hkjrhnihd jkn U jdc fvhk;U d; Uh;ka Hkd U ahdn hpshsd hc svlvfd jdl lgd O…I

تصویر خبر
فوتبال-رییس-ندارد-
برچسب های مرتبط: