چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:44

ورزش سه: پدیده این فصل پرسپولیس یکی از جوانترین بازیکنانی است که در تاریخ باشگاه پرسپولیس در بازی‌های رسمی حضور پیدا کرده است. به نقل از سایت پرسپولیس،  او در آخرین بازی نیم فصل، اولین بازی خود را انجام داد و همین امر بهانه‌ای برای گفتگو با حمیدرضا طاهرخانی بود که سختی‌های طاقت‌فرسایی را تحمل […]

Uvca si: Pndni hdk twg PvsPUgds d;d hc OUhkjvdk fhcd;khkd hsj ;i nv jhvdo fha'hi PvsPUgds nv fhcd‌ihd vsld pqUv Pdnh ;vni hsj. fi krg hc shdj PvsPUgdsT  hU nv Hovdk fhcd kdl twgT hUgdk fhcd oUn vh hkOhl nhn U ildk hlv fihki‌hd fvhd 'tj'U fh pldnvqh xhivohkd fUn ;i sojd‌ihd xhrj‌tvshdd vh jplg O…I ۴۰۰ ;dgUljv jh Pdvhik PvsPUgds! Uvca si: Pndni hdk twg PvsPUgds d;d hc OUhkjvdk fhcd;khkd hsj ;i nv jhvdo fha'hi PvsPUgds nv fhcd‌ihd vsld pqUv Pdnh ;vni hsj. fi krg hc shdj PvsPUgdsT  hU nv Hovdk fhcd kdl twgT hUgdk fhcd oUn vh hkOhl nhn U ildk hlv fihki‌hd fvhd 'tj'U fh pldnvqh xhivohkd fUn ;i sojd‌ihd xhrj‌tvshdd vh jplg O…I

تصویر خبر
۴۰۰-کیلومتر-تا-پیراهن-پرسپولیس-
برچسب های مرتبط: