چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:45

حجت الله ایوبی در حاشیه هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار عنوان کرد که طی روزهای آینده چند دستگاه «سینماسیار» در اختیار اکران های مردمی این رویداد سینمایی قرار می گیرد.

pOj hggi hdUfd nv phadi itjldk OakUhvi lvnld tdgl ulhv ukUhk ;vn ;i xd vUcihd Hdkni Ikn nsj'hi KsdklhsdhvL nv hojdhv h;vhk ihd lvnld hdk vUdnhn sdklhdd rvhv ld 'dvn. hdUfd: nsj'hi‌ihd sdklhsdhv vh nv hojdhv KulhvL ld‌'bhvdl pOj hggi hdUfd nv phadi itjldk OakUhvi lvnld tdgl ulhv ukUhk ;vn ;i xd vUcihd Hdkni Ikn nsj'hi KsdklhsdhvL nv hojdhv h;vhk ihd lvnld hdk vUdnhn sdklhdd rvhv ld 'dvn.

تصویر خبر
ایوبی--دستگاه-های-سینماسیار-را-در-اختیار--عمار--می-گذاریم
برچسب های مرتبط: