چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:47

رئیس جمهور ترکیه گفت که روابط آنکارا و بغداد به نقطه کور رسیده است و نخست وزیر ترکیه جمعه به عراق سفر خواهد کرد تا با مقامات این کشور دیدار کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds OliUv jv;di 'tj ;i vUhfx Hk;hvh U fynhn fi krxi ;Uv vsdni hsj U kosj Ucdv jv;di Olui fi uvhr stv oUhin ;vn jh fh lrhlhj hdk ;aUv ndnhv ;kn. hvnUyhk: vUhfx jv;di U uvhr fi krxi ;Uv vsdni hsj vmds OliUv jv;di 'tj ;i vUhfx Hk;hvh U fynhn fi krxi ;Uv vsdni hsj U kosj Ucdv jv;di Olui fi uvhr stv oUhin ;vn jh fh lrhlhj hdk ;aUv ndnhv ;kn.

تصویر خبر
اردوغان--روابط-ترکیه-و-عراق-به-نقطه-کور-رسیده-است
برچسب های مرتبط: