چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:49

قم- ایرنا- رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی با اشاره به نقش دین و مذهب در برقراری ارتباط میان ملت ها، گفت : دیپلماسی دینی و مذهبی اساس و قاعده درست سیاست خارجی هر کشور است.

rl- hdvkh- vmds nhka'hi hndhk U lbhif hsghld fh hahvi fi kra ndk U lbif nv fvrvhvd hvjfhx ldhk lgj ihT 'tj : ndPglhsd ndkd U lbifd hshs U rhuni nvsj sdhsj ohvOd iv ;aUv hsj. ndPglhsd ndkd ;hvHln jvdk sdhsj ohvOd iv ;aUv hsj rl- hdvkh- vmds nhka'hi hndhk U lbhif hsghld fh hahvi fi kra ndk U lbif nv fvrvhvd hvjfhx ldhk lgj ihT 'tj : ndPglhsd ndkd U lbifd hshs U rhuni nvsj sdhsj ohvOd iv ;aUv hsj.

تصویر خبر
دیپلماسی-دینی-کارآمد-ترین-سیاست-خارجی-هر-کشور-است
برچسب های مرتبط: