چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:51

یک مشاور تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ از انتخاب «ویلیام هگرتی» به عنوان سفیر آینده آمریکا در ژاپن خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; lahUv jdl hkjrhg rnvj nUkhgn jvhlP hc hkjohf KUdgdhl i'vjdL fi ukUhk stdv Hdkni Hlvd;h nv ChPk ofv nhn. stdv Hdkni Hlvd;h nv ChPk laow an d; lahUv jdl hkjrhg rnvj nUkhgn jvhlP hc hkjohf KUdgdhl i'vjdL fi ukUhk stdv Hdkni Hlvd;h nv ChPk ofv nhn.

تصویر خبر
سفیر-آینده-آمریکا-در-ژاپن-مشخص-شد
برچسب های مرتبط: