چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:55

در حال دریافت متن کامل خبر...

fnid 2 ichv ldgdhvn jUlhkd nUgj fi aivnhvd

تصویر خبر
بدهی-2-هزار-میلیارد-تومانی-دولت-به-شهرداری
برچسب های مرتبط: