چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:59

ملایر- ایرنا- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تردید ندارم آینده ایران اسلامی با وجود همه گرفتاری ها بسیار خوب و درخشان است و مشکلات ما به تدریج برطرف خواهد شد.

lghdv- hdvkh- Ucdv finhajT nvlhk U HlUca Pca;d 'tj: jvndn knhvl Hdkni hdvhk hsghld fh UOUn ili 'vtjhvd ih fsdhv oUf U nvoahk hsj U la;ghj lh fi jnvdO fvxvt oUhin an. Ucdv finhaj: jvndn knhvl Hdkni hdvhk fsdhv oUf U nvoahk hsj lghdv- hdvkh- Ucdv finhajT nvlhk U HlUca Pca;d 'tj: jvndn knhvl Hdkni hdvhk hsghld fh UOUn ili 'vtjhvd ih fsdhv oUf U nvoahk hsj U la;ghj lh fi jnvdO fvxvt oUhin an.

تصویر خبر
وزیر-بهداشت--تردید-ندارم-آینده-ایران-بسیار-خوب-و-درخشان-است
برچسب های مرتبط: