پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 09:39

به منشی خانم با روابط عمومی بالا جهت مطب زیبایی در تهران – میدان ونک نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام منشی جهت مطب زیبایی در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi lkad ohkl fh vUhfx ulUld fhgh Oij lxf cdfhdd nv jivhk – ldnhk Uk; kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl lkad Oij lxf cdfhdd nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lkad Oij lxf cdfhdd nv jivhk fi lkad ohkl fh vUhfx ulUld fhgh Oij lxf cdfhdd nv jivhk – ldnhk Uk; kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl lkad Oij lxf cdfhdd nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-منشی-جهت-مطب-زیبایی-در-تهران
برچسب های مرتبط: