پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 10:53

به کارگر ساده خانم و آقا جهت تولید و بسته بندی در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام کارگر ساده جهت تولید و بسته بندی در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi ;hv'v shni ohkl U Hrh Oij jUgdn U fsji fknd nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl ;hv'v shni Oij jUgdn U fsji fknd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hv'v shni Oij jUgdn U fsji fknd nv lain fi ;hv'v shni ohkl U Hrh Oij jUgdn U fsji fknd nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl ;hv'v shni Oij jUgdn U fsji fknd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارگر-ساده-جهت-تولید-و-بسته-بندی-در-مشهد
برچسب های مرتبط: