پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 12:42

به یک فروشنده خانم در فروشگاه مواد غذایی در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام فروشنده خانم در فروشگاه مواد غذایی در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; tvUakni ohkl nv tvUa'hi lUhn ybhdd nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi lUhn ybhdd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi lUhn ybhdd nv ckOhk fi d; tvUakni ohkl nv tvUa'hi lUhn ybhdd nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi lUhn ybhdd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-مواد-غذایی-در-زنجان
برچسب های مرتبط: