پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 13:09

رئیس اداره انجمن‌های مدارس وزارت آموزش و پرورش گفت: بی شک وزارت آموزش و پرورش به دنبال حل مشکلات سرویس مدارس است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds hnhvi hkOlk‌ihd lnhvs Uchvj HlUca U PvUva 'tj: fd a; Uchvj HlUca U PvUva fi nkfhg pg la;ghj svUds lnhvs hsj. Uchvj HlUca U PvUva fi nkfhg pg la;ghj svUds lnhvs hsj vmds hnhvi hkOlk‌ihd lnhvs Uchvj HlUca U PvUva 'tj: fd a; Uchvj HlUca U PvUva fi nkfhg pg la;ghj svUds lnhvs hsj.

تصویر خبر
وزارت-آموزش-و-پرورش-به-دنبال-حل-مشکلات-سرویس-مدارس-است
برچسب های مرتبط: