پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:10

کاشان - ایرنا - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: متاسفانه دولت و مجلس های گذشته به حوزه بهداشت و رفاه اجتماعی توجه کافی را نداشته اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;hahk - hdvkh - Ucdv finhajT nvlhk U HlUca Pca;d 'tj: ljhsthki nUgj U lOgs ihd 'baji fi pUci finhaj U vthi hOjlhud jUOi ;htd vh knhaji hkn. Ucdv finhaj : nUgj U lOgs ihd 'baji fi pUci sghlj jUOi ghcl vh knhaji hkn ;hahk - hdvkh - Ucdv finhajT nvlhk U HlUca Pca;d 'tj: ljhsthki nUgj U lOgs ihd 'baji fi pUci finhaj U vthi hOjlhud jUOi ;htd vh knhaji hkn.

تصویر خبر
وزیر-بهداشت---دولت-و-مجلس-های-گذشته-به-حوزه-سلامت-توجه-لازم-را-نداشته-اند