پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:10

یزد – ایرنا – وزیر راه و شهرسازی گفت: با بهره برداری امروز ازدو طرح بزرگراهی در استان یزد ، در واقع مستقیم ترین و کوتاهترین فاصله بین دریای خزر و خلیج فارس در مسیر کریدور شمال – جنوب از اردکان به چوپانان افتتاح شد.

dcn – hdvkh – Ucdv vhi U aivshcd 'tj: fh fivi fvnhvd hlvUc hcnU xvp fcv'vhid nv hsjhk dcn T nv Uhru lsjrdl jvdk U ;Ujhijvdk thwgi fdk nvdhd ocv U ogdO thvs nv lsdv ;vdnUv alhg – OkUf hc hvn;hk fi IUPhkhk htjjhp an. HoUknd: lpUv hvn;hk – IUPhkhk ;Ujhijvdk lsdv nvdhd ocv fi ogdO thvs hsj dcn – hdvkh – Ucdv vhi U aivshcd 'tj: fh fivi fvnhvd hlvUc hcnU xvp fcv'vhid nv hsjhk dcn T nv Uhru lsjrdl jvdk U ;Ujhijvdk thwgi fdk nvdhd ocv U ogdO thvs nv lsdv ;vdnUv alhg – OkUf hc hvn;hk fi IUPhkhk htjjhp an.

تصویر خبر
آخوندی--محور-اردکان---چوپانان-کوتاهترین-مسیر-دریای-خزر-به-خلیج-فارس-است
برچسب های مرتبط: