پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:11

پلیس رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه برای دومین بار از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم بازجویی کرد....

Pgds vCdl widUkdsjd vUc PkOakfi fvhd nUldk fhv hc fkdhldk kjhkdhiU kosj Ucdv hdk vCdl fhcOUdd ;vn.... Pgds vCdl widUkdsjd fvhd nUldk fhv hc kjhkdhiU fhcOUdd ;vn Pgds vCdl widUkdsjd vUc PkOakfi fvhd nUldk fhv hc fkdhldk kjhkdhiU kosj Ucdv hdk vCdl fhcOUdd ;vn....

تصویر خبر
پلیس-رژیم-صهیونیستی-برای-دومین-بار-از-نتانیاهو-بازجویی-کرد