پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:13

مردم بحرین امشب با شرکت در تظاهراتهای گسترده و تجمع در منطقه دراز بحرین و حول منزل آیت الله عیسی قاسم خواستار پایان محاصره منطقه دراز که به دویستمین روز خود رسیده است شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvnl fpvdk hlaf fh av;j nv jzhivhjihd 'sjvni U jOlu nv lkxri nvhc fpvdk U pUg lkcg Hdj hggi udsd rhsl oUhsjhv Phdhk lphwvi lkxri nvhc ;i fi nUdsjldk vUc oUn vsdni hsj ankn. jzhivhj 'sjvni lvnl fpvdk nv hujvhq fi lphwvi lkxri nvhc+jwhUdv lvnl fpvdk hlaf fh av;j nv jzhivhjihd 'sjvni U jOlu nv lkxri nvhc fpvdk U pUg lkcg Hdj hggi udsd rhsl oUhsjhv Phdhk lphwvi lkxri nvhc ;i fi nUdsjldk vUc oUn vsdni hsj ankn.

تصویر خبر
تظاهرات-گسترده-مردم-بحرین-در-اعتراض-به-محاصره-منطقه-دراز-تصاویر