پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:15

حمیدرضا صدر به بهانه دیدار رویارویی ریدینگ به رهبری یاپ استام در جام حذفی برابر منچستر یونایتد به بازنگری جدایی تلخ استام و یونایتد پرداخته، به یکی از عجیب ترین واکنش های الکس فرگوسن...

در حال دریافت متن کامل خبر...

pldnvqh wnv fi fihki ndnhv vUdhvUdd vdndk' fi vifvd dhP hsjhl nv Ohl pbtd fvhfv lkIsjv dUkhdjn fi fhck'vd Onhdd jgo hsjhl U dUkhdjn PvnhojiT fi d;d hc uOdf jvdk Uh;ka ihd hg;s tv'Usk... dhnnhaj UdCi pldnvqh wnvY/ fhc'aj dhP hsjhl fi lkIsjv: nhy Hk Unhu jgo pldnvqh wnv fi fihki ndnhv vUdhvUdd vdndk' fi vifvd dhP hsjhl nv Ohl pbtd fvhfv lkIsjv dUkhdjn fi fhck'vd Onhdd jgo hsjhl U dUkhdjn PvnhojiT fi d;d hc uOdf jvdk Uh;ka ihd hg;s tv'Usk...

تصویر خبر
یادداشت-ویژه-حمیدرضا-صدر---بازگشت-یاپ-استام-به-منچستر--داغ-آن-وداع-تلخ
برچسب های مرتبط: