پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:15

برک به دنبال آن بود که با استعانت از مناسبات اخلاقی اشرافی مقابل فرد انگاری مدرن بیاستد او مدافع سر سخت انقلاب باشکوه انگلستان بود و خواهان آن که انقلابیون فرانسه نیز از آن انقلاب الگو بگیرند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fv; fi nkfhg Hk fUn ;i fh hsjuhkj hc lkhsfhj hoghrd havhtd lrhfg tvn hk'hvd lnvk fdhsjn hU lnhtu sv soj hkrghf fha;Ui hk'gsjhk fUn U oUhihk Hk ;i hkrghfdUk tvhksi kdc hc Hk hkrghf hg'U f'dvkn. Ivh hnlUkn fv; vh Pnv lphtzi ;hvd ldnhkkn? fv; fi nkfhg Hk fUn ;i fh hsjuhkj hc lkhsfhj hoghrd havhtd lrhfg tvn hk'hvd lnvk fdhsjn hU lnhtu sv soj hkrghf fha;Ui hk'gsjhk fUn U oUhihk Hk ;i hkrghfdUk tvhksi kdc hc Hk hkrghf hg'U f'dvkn.

تصویر خبر
چرا-ادموند-برک-را-پدر-محافظه-کاری-میدانند-
برچسب های مرتبط: