پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:17

وزیر دفاع آمریکا در یادداشت خداحافظی خود نوشته است: توانمندی‌های نظامی آمریکا را افزایش دادیم تا در صورت عدم پایبندی ایران به برجام، گزینه‌های لازم را داشته باشیم.

Ucdv nthu Hlvd;h nv dhnnhaj onhphtzd oUn kUaji hsj: jUhklknd‌ihd kzhld Hlvd;h vh htchda nhndl jh nv wUvj unl Phdfknd hdvhk fi fvOhlT 'cdki‌ihd ghcl vh nhaji fhadl. hahvi vmds Pkjh'Uk fi fvOhl nv dhnnhaj onhphtzd Ucdv nthu Hlvd;h nv dhnnhaj onhphtzd oUn kUaji hsj: jUhklknd‌ihd kzhld Hlvd;h vh htchda nhndl jh nv wUvj unl Phdfknd hdvhk fi fvOhlT 'cdki‌ihd ghcl vh nhaji fhadl.

تصویر خبر
اشاره-رئیس-پنتاگون-به-برجام-در-یادداشت-خداحافظی
برچسب های مرتبط: